• Afmelden lidmaatschap

    • Afmelding als lid dient schriftelijk te geschieden bij het wedstrijdsecretariaat van HVE2000 via wedstrijdsecretariaat@hve2000.nl
    • De contributie is men verschuldigd tot 1 maand na de opzegging.
    • Afmelding dient te geschieden voor 15 juni vanwege het administratieve proces binnen de vereniging en het afmelden bij de bond.