• Welkom op de website van HVE2000
 • Overzicht maandelijkse contributie

  Categorie

  Leeftijd (1)

  Maandelijkse contributie (2)

  Senioren

  Vanaf 19 jaar

  27,50

  A-jeugd

  17-18 jaar

  24,00

  B- jeugd

  15-16 jaar

  21,00

  C-jeugd

  13-14 jaar

  17,50

  D-jeugd

  11-12 jaar

  15,00

  E-jeugd

  9-10 jaar

  14,00

  F-jeugd

  7-8 jaar

  10,00

  Recreanten

   

  20,00

 •  (1)   Peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar

  (2)   Contributie is inclusief verbond contributie van het Nederlands Handbal Verbond.

   

  Verplichtingen met betrekking tot lidmaatschap:

  • In het eerste lidmaatschapsjaar kan het zo zijn dat, afhankelijk van de maand waarin het lidmaatschap ingaat, de maandelijkse contributie niet de volledige afdracht dekt die de vereniging moet doen voor het verbondslidmaatschap. In dat geval zal op schriftelijk verzoek van de penningmeester het verschil overgemaakt worden op het rekening nummer van HVE2000.
  • De contributie wordt jaarlijks aangepast zijnde een prijsindexering (4%) voor het HVE2000 contributiedeel, alsmede de opgelegde verhoging(en) van het Nederlands Handbal Verbond voor bondsdeel.
  • Afmelding als lid dient schriftelijk te geschieden bij het wedstrijdsecretariaat van HVE2000.
  • De contributie is men verschuldigd tot 1 maand na de opzegging.
  • Afmelding dient te geschieden voor 15 juni vanwege het administratieve proces binnen de vereniging en het afmelden bij de bond.