• Bestuursleden gezocht

 • Een vereniging kan niet zonder een enthousiast en gedreven bestuur met daarbij hulp van de vrijwilligers.

  Het is goed en belangrijk dat een bestuur ook met enige regelmaat rouleert.

  Een paar bestuursleden hebben aangegeven eind dit seizoen graag het stokje over te willen dragen aan nieuwe bestuursleden, omdat zij meerdere taken binnen de vereniging vervullen, die eigenlijk door 2 of 3 personen gedaan behoren te worden, en dit ook willen blijven doen. Dit is niet vol te houden!

  We vinden het belangrijk dat de overdracht zorgvuldig gebeurt, vandaar nu al deze oproep voor nieuwe enthousiaste en gedreven leden vanaf volgend seizoen.

  Wat houdt het bestuur in:

  We vergaderen 1 keer pet maand op woensdag, eventueel in overleg een andere avond.

  Naast beslissingen nemen ontbreekt het ook zeker niet aan gezelligheid en humor en verstand van handbal is hierbij niet nodig :).

  De functies die we in ieder geval graag in willen vullen:

  - voorzitter, de huidige voorzitter zal nauw betrokken blijven maar wil graag zijn stokje als voorzitter overdragen.

  - technische commissie jeugd, vanuit deze commissie ben je samen verantwoordelijk voor de indeling jeugdteams en communicatie richting de trainers, coaches vanuit het bestuur.

  - sponsorcommissie: samen onderhoud je contacten met sponsoren en verschillende sponsoracties

  - algemeen bestuursleden: denk aan activiteiten, speler van de week, betrokken bij beslissingen over verschillende punten.

  Taken kunnen ook opgesplitst worden, denk hierbij aan:

  - kleding beheer

  - website regelen

  - sponsoren werven

  - vriendenbord onderhoud

  - pupil van de week

  - enz.

  Alle hulp is welkom! Uiteraard is het mogelijk je met meerdere personen aan te melden, door ieder zijn steentje bij te dragen, houden we het leuk en goed te doen voor iedereen.

  Kunnen we op jouw aanmelding rekenen? Wil je meer weten, spreek ons gerust aan.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur HVE2000

  hve2000@hve2000.nl